Анаграми № 2

  Анаграма - разместване на букви или срички в дума така, че да се получи нова дума.

  Разместете буквите на зададените думи така, че в десните полета да се получат търсените думи (кликни на ? за определение).


_А_ _Л_ _Б_ _И_ _Н_ _О_ _С_
?
_Т_ _А_ _Н_ _К_ _Е_ _Р_
?
_Б_ _А_ _К_ _А_ _Л_ _И_ _Н_
?
_Р_ _И_ _М_ _Е_ _С_ _А_
?
_К_ _А_ _П_ _И_ _Ш_ _О_ _Н_
?
_М_ _А_ _Д_ _А_ _Р_ _А_
?
_А_ _Р_ _М_ _И_ _Н_ _И_ _Я_
?
_Т_ _Р_ _И_ _А_ _Д_ _А_
?
_П_ _Р_ _О_ _П_ _А_ _С_ _Т_
?
_К_ _А_ _Р_ _Т_ _О_ _Ф_
?
_П_ _О_ _Е_ _Т_ _И_ _К_ _А_
?
_Е_ _К_ _О_ _Л_ _А_ _К_
?
_С_ _А_ _М_ _О_ _Л_ _Е_ _Т_
___
?
_А_ _Р_ _Д_ _И_ _Н_ _О_
?
_К_ _А_ _П_ _И_ _Т_ _А_ _Л_
___
?

Маркираните полета ще ви помогнат да получите заглавието на комедия от САЩ с участието на Упи Голдбърг и Найджъл Хоторн.