• ТърсенеБесеница с опери и композитори

    За да играете, изпълнете последователно стъпки a, b, c!


a)- Избери категория:
Опера Композитор

b)- Активирай


Буквите се добавят една по една с бутона "Впиши".
c)-
Внимание! Имаш право на грешки, след което ще загубиш!.
Статистика и факти
Опера:
Композитор:
Роден:
Народност:
Премиера:
Либрето:
Действащи
лица:
Място и време
на действието:
_________________________________________
Броят на оперите и композиторите в тази игра е: засега.


Бесеница с държави
Бесеница с музикални инструменти
Бесеница с реките в България
Бесеница с рейтинг