• ТърсенеБуквословица - Андреевден, 30 ноември


Открийте в мрежата изписаните встрани думи. Търсят се по хоризонтал, вертикал или диагонал, в прав или обратен ред. Свободните букви в схемата, извадени водоравно ред по ред, ще ви помогнат да допълните изречението по зададената тема.
В схемата думите се маркират буква по буква с мишката, а вдясно се отмятат, също с мишката.

Е И Д О Р О Д О Л П В И А
А Л Б К А С О О К Р В П Ц
С О Е К Р Н Л О Т Е Е Р И
Б Е Ч Щ Р Ъ М Ъ С И Д О В
Н Е В Ъ А И С О Н О Ж С Е
М К З О Н У П Т М Ц К О Р
Н Е Д Н И К Ч Е М У Е Р А
У А Н Д Р Е Е В Д Е Н З Ц
Андреевден
Боб
Дом
Жито
Зърно
Комин
Кръст
Леща
Мечка
Мечкинден
Овес
Плодородие
Посеви
Просо
Слънце
Царевица
Съставил: Петър Петров

На 30 ноември е празникът Андреевден, наричан още "Андрея", "Едрей", "Едринден", "Дреювден" или "Мечкинден". Според народното вярване на този ден започва нарастването на деня колкото просено зърно, а слънцето помръдва както пиле в яйце. Още в навечерието на празника всяка домакиня приготвя вариво от царевица, жито, фасул, леща, ечемик, овес и пр. Това се прави, за да едреят посевите, тъй както наедряват сварените зърна. От варивото ядат всички. От него се дава на домашните животни, за да е добър приплодът им.
андреевденАндреевден се почита и като празник на мечките, познат под името Мечкинден. Според преданието някога св. Андрей обработвал малка нивица в планината. Но една мечка изяла вола му. Той успял да улови звяра, впрегнал го в ралото вместо вола и така го подчинил на волята си. Оттогава яздел мечката и обработвал земята си с нейна помощ.
Преди изгрев слънце на Андреевден най-възрастната жена в семейството взема шепа варени зърна и филия хляб и ги хвърля нагоре в комина на огнището със заклинанието:
"На ти, мечко,
       

че да не ядеш суровия и да не ядеш стоката и човеците!"

Знаете ли, че?
..Свети Андрей е един от дванадесетте апостоли и ученик на Христос, брат на апостол Петър.
..Нарича се Андрей Първозвани, защото пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христа.
..След като Христос е разпнат и учениците му се пръскат по света, Андрей проповядва Христовото учение всред народите на Балканския полуостров. Бил е уловен от Христовите врагове, осъден на смърт и разпнат на кръст в гръцкия град Патра. По-късно мощите му били пренесени в Цариград, а през 1208 г. кръстоносците ги занесли в Италия.