• ТърсенеЗагадка с наша пословица


Решете задачките и нанесете отговорите в празните полета. Получените цифри дават номер на всяка сричка. Започвайки от 1, наредете последователно сричките, така че да се получи наша пословица.

чо
1 + 3 =
е
9 - 3 =
то
2 х 4 =
га
9 : 3 =
без
5 - 4 =
сляп
2 + 7 =
ка
6 + 1 =
век
8 - 3 =
кни
8 : 4 =

              
    

Отговор:


Ребус по гатанка на Асен Босев

Зора, зора, зорница —
сияйна хубавица,
вървяла през полята
със бисери в полата.
И бисерите чисти
разпръснала по листи.
Щом слънцето огряло
до зрънце ги обрало.
А месецът видял,
видял, но си мълчал.

Какъв е тоя бисер,
самичък досети се!