• Търсене



Стихотворна загадка


Открийте правилната подредба на буквите, следвайки линиите, които ги свързват и прочетете двете липсващи думи в края на стихотворението.



Папагал,
от Леда Милева

Слушай, бял папагал,
стига вече си крещял,
че ще се разсърди пръв
силният и страшен лъв,
после — жълтата тигрица,
после — хитрата лисица,
мечките,
буболечките —
всички ще надигнат глас!
И с хобота си тогаз
чичо Слон като запръска,
ти ще станеш ...!






Лесни ребуси







Ребус по гатанка на Асен Разцветников





Бяла, бяла лехица
с черна, черна пшеница,
жънеме я с очите,
мелиме я с главите
и с погача богата
храниме си душата.

Що е то?