• Търсене

Коледни ребуси


Запетайките показват колко букви трябва да отнемете в началото и в края на думите. От буквите, които остават, ще получите 7 коледни постни храни.
Заб. Верните букви ще се изпишат на зелен фон, а грешните - на червен!

  
Автор: Петър Петров
  Знаете ли, че ...
...постните ястия на трапезата трябва да са седем, девет или дванадесет, колкото са: дните в седмицата, месеците на женската бременност или месеците в годината.
...ястията се слагат върху слама, с която после се връзват плодните дръвчета, за да раждат изобилно.
...всеки трябва да опита от всичките ястия, за да му върви годината.
...по избраните орехи всеки гадае ще бъде ли здрав; ако орехът е пълен, няма да боледува.

вижте още:

Коледно сканди с пожелания и късмети
Коледна кръстословица за съставяне
Коледно сканди
Коледна буквословица
Буквославица за Сурваки