• Търсене



Детска кръстословица с наш национален герой




в жълто - имената на наш национален герой, революционер и идеолог на
национално-освободителното движение (1837-1873)



Чрез цифрите ще прочетете:

името, с което е известен


  





родното му място