Какуро, логическа игра с числа

За начало на играта Kakuro натиснете "commencer" и изберете ниво на трудност.
Правила:Трябва да впишете цифрите, така че техният сбор по хоризонтал и вертикал да е равен на съответните числа в зелените полета.