• Реклама
Коледно судоку с кодирана личност

С И Ж Р О Н
Ж И Р Н Х
С
О Д С Ж
Р Л Х Н
Х Л Д
Р И Н Ж
Д И Ж С Р
Ж Н Л О Д

 При правилно решение, в жълтите полета ще прочетете имената на английски художник (1817-1903), нарисувал първата коледна картичка.
През 1840 г. създава първообраза на днешните поздравителни коледни картички, по молба на сър Хенри Коул, който се затруднявал да пише поздрави на своите приятели и роднини.


 Правила за решаване на коледното судоку:

1. Всеки хоризонтален ред трябва да съдържа буквите:
    Д,Ж,И,Л,Н,О,Р,С,Х, без да се повтарят!

2. Всяка вертикална колона трябва да съдържа буквите:
    Д,Ж,И,Л,Н,О,Р,С,Х, без да се повтарят!

3. Всеки квадрат 3х3, трябва да съдържа буквите:
    Д,Ж,И,Л,Н,О,Р,С,Х, без да се повтарят!


първата коледна картичка