Пясъчен часовник
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Определения:

 1. Въздухоплавател, летец
 2. Гръцка кръчма
 3. Френска певица, родена в България
 4. Вид гигантски гущер
 5. Характер
 6. Южен плод със сочни зрънца
 7. Подемна машина
 8. Дървен съд, служещ като мярка за житни храни (ок. 15 кг или 2 шиника)
 9. Покрита леха за ранен разсад
 10. Лъскави нишки извлечени от пашкули, свила
 11. Много страхлив човек

***

 В горната част от предходната дума се изважда по 1 буква, а в долната се добавя по 1. Останалите букви се разбъркват, за да се получи търсената дума.