• Търсене


  За да получите
  съответните
  определения
  кликнете
  в квадратче
  с цифра.

Кръстословица за Хелоуин


 Помощник: Ринк, Яан, Ун, Са, Ион, Аара


ВОДОРАВНО: 1. Католически празник на 1 ноември. 8. Легенда. 9. Гръцки футболен тим от град Атина. 10. Човек със силно влияние и власт. 12. Наш актьор (1926-2007), 'Бялата стая', 'Армандо', 'Топло'. 14. Край на състезание. 16. Корейски бог на съдбата. 17. Многогодишно тревисто растение от тропическа Африка, от чиито стъбла в Древния Египет са правили хартия, дрехи, обувки и др. 20. Поема от Адам Мицкевич. 21. Бивше наше списание за икономика. 22. Римски историк и писател от императорската епоха, бележит оратор (ок. 58 - ок. 117). 23. Пособие за зимен спорт. 25. Двугодишно тревисто растение от сем. кръстоцветни, зеленчук. 27. Град в Китай, провинция Чънду. 28. Град в Югоизточна Франция, център на региона Рона-Алпи и на департамента Рон. 29. Видение, привидение. Персонаж от легандата за Хелоуин. 32. Ястие от късчета пържено месо. 35. Обективна действителност. 36. Повреда на покъщнина, имот и др.; вреда, щета. На Хелоуин, децата заплашват с тази злина всеки стопанин на дом, който не ги дари с нещо сладко. 37. Модел на 'Ауди'. 38. Съдържател на кръчма. 39. Албум на Нина Николина (2003). 40. Град в Северозападна Гана. 42. Еврейски месец. 43. Напречна галерия в мина. 45. Шахматен коефициент. 46. Монета в Папуа-Нова Гвинея. 49. Вид карта за игра, туз. 50. Прозвище на футболистите на 'Валенсия'. Тези летящи бозайници имат кожести криле и са неизменна част от символиката на Хелоуин.

ОТВЕСНО: 1. Остроумен и смешен къс разказ, анекдот. 2. Обширна равнина в Русия. 3. Мароканска мярка за обем. 4. Митическо женско зло същество. Персонаж от легандата за Хелоуин. 5. Ехо, отглас. 6. Прелетна птица от рода на щъркелите, която древните египтяни почитали като свещена. 7. Атински цар, син на Ксут (мит.). 8. Голям каменен блок. 11. Името на стадион 'Джузепе Меаца' в Милано, в периода 1926-80 г. 12. Наш обичай с маскирани участници в обредни игри, които се изпълняват около Заговезни за здраве и плодородие. 13. Единица за мощност, наречена в чест на Джеймс Уат. 14. Единица за дължина, използвана в страните от Британската общност и в САЩ, равна на 30,48 см. 15. Нещо много апетитно, вкусно за ядене. Децата го получават на Хелоуин, за да не правят номера. 18. Членестоного животно, изплитащо мрежа за улавяне на насекоми. Част от символиката на Хелоуин. 19. Пързалка за ролкови кънки. 21. Проверка и преценяване на знания, умения и способности. 24. Папска вноска. 26. Страна на монета. 28. Древно оръжие от извито гъвкаво дърво, стегнато с тетива за мятане, хвърляне на стрели. 30. Вид аминокиселина, копираща от ДНК. 31. Арабско божество на плодородието. 33. Крадец, джебчия. 34. Строителен материал. 41. Изкуство (англ.). 42. Телефонен повик. 44. Артилерийско оръдие. 45. Публицистична творба. 47. Мярка за земна площ. 48. Отрицание. 49. Хубав кон.