направи си сканди, отговори на кръстословицата от Жоро

сканди, вариант 2


Дажба,
порцион
Бълг.
писател,
"Татул"
Р
Кола с
подвижен
покрив
Ит.писател
(1921-94)
К
Течна
добавка
към
ястие
Загуба в
шахмата
М
Ит. ком-
позитор
и цигулар
1685-1750
Река в
Тува
Черен и
твърд
вулка-
низиран
каучук
К
А
Р
А
С
Л А
В
О
В
Таджикски
музикален
ансамбъл
 З
Е Б О Река в
Испания и
Португалия

Загар
Т
Е Ж У
Варо-
викова
скална
форма
 К
А Р С
Т
Корабно
кормило

Среднове-
ковен воин
Р
У Л
Труже-
ничка
Л Столицата
на
Швейцария
И Епоха

Прозвище
на англ.
войник
Е
Р
А Град в
СИ Турция
К
Р
А
Б
О
Т
Н И Ч
К
А
Съдебен
процес
 Д
Е Л О Отровен
газ с
миризма
на бадеми
 Ц
И А Н
Козме-
тичен
продукт
 К
Р Е М Френски
футболист
от "Бар-
селона"
 А
Н Р И
Роман от
Емилиян
Станев
(1970)
 А
Н Т И Х Р И С Т

 Помощник: Реа, Тежу, Циан   Направи си

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n1.html
Запиши се