направи си сканди, отговори на кръстословица от Георги Неделчев

Сканди, вариант 2


Бойна
единица в
авиацията
Парале-
лограм
Е
Материк
Вдлъб-
натина в
средата
на корема
К
Бразилски
футболист
Мундиал'94
Забранен
и излязъл
от упо-
треба ин-
сектицид
Д
Балетна
пантомима
от
В. Новак
Вид малка
флейта
в Южна
Америка
Писмен
договор,
съгла-
шение
У
С
П
О
Р
Е Д
Н
И
К
Подхран-
ваща
косата
боя
 К
Ъ Н А Модел на
леки коли
'DAEWOO'
Френска
актриса
Т
И К О
Британски
режисьор
"Доста-
тъчно"
 А
П Т И
Д
Френски
футб. тим
Средство
за миене
и пране
К
А Н
Елемент
от изчис-
лителна
машина
Д Картина
от
Симеон
Велков
И Карта
за игра
Създадена
от Ленин
държава
А
С
О Героиня
в сериала
'Завръща-
не в Рая'
Т
Т
Р
А
Н
С
Л А Т
О
Р
Вердиева
героиня в
'Трубадур'
 И
Н Е С Шлосерски
инстру-
мент
 П
И Л А
Френски
футб. тим
 Л
А Н С Марка
испански
пистолети
 У
Н И К
Название
на
космонавт
в САЩ
 А
С Т Р О Н А В Т

Помощник: Ана С., Уник, Дал, Ика   Направи си

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n3.htmlЗапиши се