направи си сканди, отговори на кръстословица от alhimik

Сканди, вариант 1


Наша
писателка
1871-1949
"Ирина"
Аналитик
А
Оглавник
на добиче
Пристани-
щен град
в Япония
Ю
Герой на
Волтер от
"Фило-
софски
новели"
Река в
Швейцария
приток
на Рейн
А
Индиански
народ в
Мексико
Стих. за
възхвала
Руски
адмирал
1890-1948
А
Н
А
Л
И
З А
Т
О
Р
Паяко-
образен
вредител
 А
К А Р Холандски
футб. тим


Столетие
Р
О Д А
Наш
естраден
певец от
близкото
минало
 К
И Р О
В
Латвийски
шахматист
(1936-92)
Италиански
футб. тим
Т
А Л
Проход
в Стара
планина
А Поръчи-
телство
върху
полица
Албанско
кръвно
отмъщение
Ит.писател
"Името на
розата"
Герой от
арм. епос
Е
К
О Финланд-
ски рали
пилот
(р.1951)
Седмото
изкуство
А
Р
А
Б
А
К О Н
А
К
Френски
филателен
каталог
 И
В Е Р Държава
в Африка
 М
А Л И
Бразилски
пилот от
'Формула 1'
 М
А С А Немски
естество-
изпитател
1779-1851
 О
К Е Н
Американ-
ски филм
на реж.
Джон Лий
Ханкок
 А
Л А М О Френски
колоездач
 И
Н О

Помощник: Окен, Рал, Ино, Аламо, Аар Направи

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n4.htmlЗапиши се

Знам за 7    dumite.com