Импресия за приятелството


Неразделни приятели може да бъдем една година.

Добри приятели през следващите години,

и да не разговаряме често в по-късен етап.

Аз искам само да кажа:

Даже ако никога не говоря повече с теб,

Ти си за мен специален човек и Ти промени моя живот.

Аз Те уважавам и споделям всичко с Теб.

Изпрати това на своите приятели!

Не е важно, колко често Вие разговаряте един с друг ,

или колко сте близо един до друг.

Съобщи на старите приятели , че Ти не си ги забравил

и кажи на своите нови приятели, че Ти никога няма да ги забравиш.

Помни: приятел е нужен на всеки !

Може да дойде ден, когато ще ти се стори, че си останал без приятели

тогава си спомни за това послание

и се успокой, помни,

че някой се безпокои за Теб и винаги

   
      Напиши коментар! Comments