• Търсене


Детско скандиСъставил: Петър Петров    

При правилно решение в квадратчетата с цифри ще получите популярен гейрой от едноименно произведение на Карло Колоди.

                    


... Характерното за този герой е, че е издялан от дърво, а когато си служи с лъжи носът му се издължава :)Вариант за принтиране

Сравни своя отговор тук +