• Търсене

Сканди за Цветница


в жълто - именници, обичаи и други названия на ЦветницаПомощник: Елиът, Маб, Егира, Ренан, Ена
     Знаете ли, че ...
...Цветница е празникът на цветята и цъфтежа.
...над портите на всяка къща се закачват венчета от върбови клонки, които я пазят от зло и неплодородие.
...лазарувалите предния ден моми се събират на реката, като всяка носи свое венче и омесения предварително обреден хляб (кукла). Венчетата и парчета от хляба се нареждат на дъсчица и се пускат по течението. Момата, чието венче излезе най-напред, се избира за кумица. Тя завежда цялата дружина в дома си, където се гощават: така завършва обичаят ...(отразен в началото на това сканди)
...в знак на уважение пред кумицата останалите моми мълчат в нейно присъствие чак до Великден. Този обичай се нарича говеене.