• Търсене

Пирамида №14

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  


     Определения:
      1. 18-та буква от азбуката
      2. Опитен летец
      3. Чин, ранг
      4. Български цар /1190-1195/
      5. Химически елемент, метал
      6. Древногръцко митично създание
      7. Лекарство при анемия и хронични кожни болести
      8. Оръжейни складове
      9. Италиански актьор - „Лусия”
      10. Румънски писател /1821-1890/
      11. Традиционна стихотворна форма, шестостъпен ямб
      12. Роман от Елена Кологривова
      13. Популярно разговорно име на театър в Санкт Петербург, основан в 1756 г.
      14. Двете имена на руски писател – „Скрит живот”
      15. Двете имена на руски театрален и киноактьор /1952/ - „Петър Велики”
      16. Двете имена на руски държавник /1845-1891/
      17. Двете имена на украински гвардейски офицер /1700-1753/, потомък на българи
      18. Двете имена на руски поет /1816-1888/ - „Борис Улин”


Съставил: Георги Неделчев
/09.11.2008/