• Търсене

Пирамида №15

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  


     Определения:
      1. 18-та буква от азбуката ни
      2. Опитен летец на самолет изтребител
      3. Чин, ранг
      4. Български цар (1190-1195)
      5. Химичен елемент, метал
      6. Звуков сигнален уред за известяване при бедствия и аварии
      7. Традиционен ежегоден турнир по шахмат в Испания
      8. Оръжейни складове
      9. Чилийски държавник (1868-1950), президент 2 мандата на страната
      10. Румънски писател (1821-1890)
      11. Традиционна стихотворна форма, шестостъпен ямб
      12. Роман (1841) от Елизавета Кологривова
      13. Популярно разговорно име на театър в Санкт Петербург, основан в 1756 г.
      14. Двете имена на руски писател – „Скрит живот” (2004)
      15. Двете имена на руски театрален и киноактьор (1952) - „Майка” (1989)
      16. Двете имена на руски държавник (1845-1891)
      17. Двете имена на руски музикант, китарист на рок група „Колизей” (от 2015 год.)
      18. Двете имена на руски поет (1816-1888) - „Борис Улин”
      19. Двете имена на руски живописец от нач. на 19 век.


Съставил: Георги Неделчев
(2015 г.)