• Търсене


sudoku, судоку с 3 нива на трудност
Supplied by Sudoku Правила за решаване на судоку:

1. Всеки хоризонтален ред трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят!

2. Всяка вертикална колона трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят!

3. Всеки квадрат трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят!Още СУДОКУ     СУДОКУ - вариант 1 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 2 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 3 - за франкофони - 4x4 и 9x9
     СУДОКУ - вариант 4 - флаш


     КАКУРО - игра с цифри