• ТърсенеСУДОКУ, вариант 3
Още СУДОКУ     СУДОКУ - вариант 1 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 2 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 3 - за франкофони - 4x4 и 9x9
     СУДОКУ - вариант 4 - флаш
     SUDOKU - вариант 5 - 9x9


     КАКУРО - игра с цифри