• Търсене

  • РекламаКръгословица1 
Държавен
служител
Авторът
на 'Опит
за летене'
Тестен
продукт
Геометр.
фигура
2


ВОДОРАВНО:
1. Български историк (1884-1938), член на БАН (1937), професор.
2. Паякообразни вредители по растенията и зърнените храни.