• Търсене

Кръгословица с картинки


3
1 4 2 3 4
5
5 6 7
6 1
8 2 9 10 11

За да получите съответните определения посочете с мишката цифра от кръгословицата. Всяко определение е придружено с картинка. Думите се изписват по посока на часовниковата стрелка!

С помощта на червените цифрички ще получите фамилията на френски лекар (1781-1826). През 1816 г. изобретява медицинската слушалка и въвежда преслушването в медицинската практика.

Рьоне
1 2 3 4 5 6