• Търсене    shopping-terapia.com%20

    Кръстословици

Шарена кръгословицаДумите се изписват по посока на часовниковата стрелка!

В кръгословицата са използвани 20 букви, всяка от които се повтаря минимум два пъти. На полетата с еднакъв цвят отговарят едни и същи букви. Приятно решаване!