• Търсене

Кръгословица с кодировкаДумите се изписват по посока на часовниковата стрелка! С помощта на червените цифрички ще получите имената на руски виолончелист, композитор и диригент (1927-2007). Лишен от руско гражданство през 1978 г. поради изказвания в защита на руски дисиденти.

1 2 3 4 2 5 6 7
8 9 2 3 8 9 10 9 7 4 11