Отговори на сканди кръстословица №2, съставена от посетители на сайта


Поклонник
(Жоро)

Код
(Пет)
П
Герой на
Е. Пелин
от
'ЯнБибиян'
(Анжела)
Г
Сюнгер
(Надето,
виенто)

Муз. стил
(Надето)
Град в
Южна
Франция
(Белла)
К
Въпро-
сителен
знак
(Надето)
1 и 1
при игра
на табла
(Жоро)
Лице,
образ
(Жоро)
Ш
И
Ф
Ъ
Р
Призив
(Жоро)
Салонен
танц
(Жоро)
А
П
E
Л
Двойка в
извън-
брачна
връзка
(Надето)
 Л
Ю Б О
В
Н И Ц И
Островът
на Одисей
(Милена,
Надето)
 И
Т А К А Нервен
спазъм
(Жоро)
Стадий
(Жоро)
Т
И К
Абиту-
риент
(Надето)
Г Австра-
лийски
щраус
(Надето)
Футболист
на
'Байерн'
(Надето)
Драма от
Ю. Смуул
(Жоро)

Исп. танц
(Пет)
Л
Е
А Река в
Сибир,
приток
на Об
(Жоро)
Утайка
върху
филтър
(Жоро)
З
Р
E
Л
О
С Т Н
И
К
Дребен
полупа-
разитен
храст
(Ани)
 И
М Е Л Младежки
пъпки
(Криси)
 А
К Н Е
Приплод
от кобила
и магаре
(Надето)
 М
У Л Е Членесто-
ного
животно
(Жоро)
 П
А Я К


сканди №2