Отговори на сканди кръстословица №6, съставена от посетители на сайта


Взривен
заряд
(Vivi,
Гълъбина)

Клеймо
Д
Ковашки
инструмент
(Надето)
Д
Календар-
но време
Рибарски
макари
Гълъбина
Спортна
чанта
(Таня)
С
Съд за
печене на
баница
(Надето)
Защитник
на
Депортиво
Ла Коруня
(Надето)
Заострен
прът
(Надето)
Стрелба
надлъж по
укритие
(Анжела,
Гълъбина)
П
Е
Ч
А
Т
Щурм
(Надето)
Химичен
елемент
Гълъбина
А
Т
А
К
А
Египетски
фараон
(Пет)
 Т
У Т А
Н
К А М О Н
Бозайник
от сем.
жирафи
Гълъбина
 О
К А П И Немски
философ
(Надето)
Провинция
в Иран
В
О Л Ф
Линия на
географ-
ската
ширина
(Надето)
Н Псевдоним
на комп.
Роберт
Шуман
Гълъбина
Норвежки
математик
(1802-29)
Гълъбина
Корейски
автомобил
Гълъбина
Прибор за
пушене
К
И
А Вид
планински
бор
(Надето,
Анжела)
Основна
обработка
на почвата
(Надето)
И
П
А
Р
А
Л
Е Л Вълнолом
(Надето,
Анжела)

Обиколка
(Надето)
 М
О
Л
Старинна
система за
записване
на инстр.
музика
 Т
А Б У Л А
Т
У Р А
Граблива
птица
Гълъбина
 О
Р Е Л Турски
султан
(1326-89)
Гълъбина
 М
У Р А Д
Френски
писател
'Жан
Кристоф'
Гълъбина
 Р
О Л А Н Разкъсана
повредена
тъкан
(Надето)
 Р
А Н А


сканди №6