Сканди кръстословица №3, съставена от посетители на сайта


Филм с
Р. Кроу
(Надя)
Мочурище
(Надежда)
Род кли-
ноопашати
папагали
(Надя)
Ред в
стихотв-е
Град в
Япония
(Жоро)
Название
(Надя)
Сценка
(Иван)
Шотланд-
ски танц
(Надя)
Пигмейско
племе
в Африка
(Надя)
Празник
с танци и
маскарад
(Надя)
Желание
(Надя)
Герой на
Емил Зола
(Надето)
Дял от
матема-
тиката
(Криси)
 
Град в
Германия,
до Мюнхен
(Жоро)
 
Оглавник
(Димо)
Част от
музей
(Белла)
Летателна
машина,
аероплан
(Надето)
Майка
(Надето)
Житно
растение
(Надето)
Потекло
(Светлана)
Титла в
Англия
(Надежда)
Миеща
мечка
(Надя,
Лиляна,
Жоро)
Електро-
магнитен
токопре-
късвач
(Жоро)
Епоха
(Жоро)
Яп. копри-
нен пояс
(Надя)
 
Карти за
гадаене
(Надето)
 
Наш кари-
катурист,
'Тримата
глупаци'
(Белла)
 
Др.гръцки
поет,
'Илиада'
(Надето)
 
Смъртоно-
сен вирус
в Африка
(Надя)
 
Картонче
за отбе-
лязване на
страница
(Надя)
 


отговори