Отговори на сканди кръстословица №3, съставена от посетители на сайта


Филм с
Р. Кроу
(Надя)
Мочурище
(Надежда)
Г
Род кли-
ноопашати
папагали
(Надя)
С
Ред в
стихотв-е
Град в
Япония
(Жоро)
Название
(Надя)
И
Сценка
(Иван)
Шотланд-
ски танц
(Надя)
Пигмейско
племе
в Африка
(Надя)
Празник
с танци и
маскарад
(Надя)
Б
Л
А
Т
О
Желание
(Надя)
Герой на
Емил Зола
(Надето)
М
Е
Р
А
К
Дял от
матема-
тиката
(Криси)
 А
Р И Т
М
Е Т И К А
Град в
Германия,
до Мюнхен
(Жоро)
 Д
А Х А У Оглавник
(Димо)
Част от
музей
(Белла)
Ю
Л А Р
Летателна
машина,
аероплан
(Надето)
И Майка
(Надето)
Житно
растение
(Надето)
Потекло
(Светлана)
Титла в
Англия
(Надежда)
Р
О
Д Миеща
мечка
(Надя,
Лиляна,
Жоро)
Електро-
магнитен
токопре-
късвач
(Жоро)
Н
С
А
М
О
Л
Е Т Епоха
(Жоро)
Яп. копри-
нен пояс
(Надя)
 Е
Р
А
Карти за
гадаене
(Надето)
 Т
А Р О Наш кари-
катурист,
'Тримата
глупаци'
(Белла)
 Д
О
Н Е В
Др.гръцки
поет,
'Илиада'
(Надето)
 О
М И Р Смъртоно-
сен вирус
в Африка
(Надя)
 Е
Б О Л А
Картонче
за отбе-
лязване на
страница
(Надя)
 Р
А З Д Е Л И Т Е Л


сканди №3