Отговори на сканди кръстословица №1, съставена от посетители на сайта


Хуманност
(Пет)
Отровна
змия
(Надето)
Ч
Начин на
живот
(Надето)
Т
Престол
(Белла)
Телефонен
повик
(Надето)
Английски
композитор
(1741-86)
(Пет)
А
Наш
треньор
по борба
(Светлана)
Нечетно
число
(Анжела)
Разказ от
Ал Куприн
(Анжела)
Кралство
в Западна
Азия
(Надето)
К
О
Б
Р
А
Слуга
Анжела,
Гълъбина

Столица
и Надежда
Р
А
Т
А
Й
Голям
струнен
муз. ин-
струмент
(Надежда)
 В
И О Л
О
Н Ч Е Л О
Народ,
народност
(Надето)
 Е
Т Н О С Геодез.
инструмент
(Анжела)
Клон
(Белла)
Е
К Е Р
Кратък
хумор.
разказ,
виц
(Белла)
Ч Титла на
арабски
владетел
(Надето)
Сейф
(vanhel)
Ловитба
(Светлана)
Марлен
фитил
(Белла)
Л
О
В Голям
майстор,
вещ
познавач
(Светлана)
Порода
дребни
коне
(Светлана)
Д
А
Н
Е
К
Д
О Т Ф1 писта
в Белгия
Опера от
Кюркчийски
(Светлана)
 С
П
А
Голям де-
сетокрак
морски
рак
(Белла)
 О
М А Р Марка
френски
запалки
(Надето)
 Д
Ю
П О Н
Френски
футболист,
национал
(vanhel)
 С
И С Е Красиви
горски
животни
(Светлана)
 Е
Л Е Н И
Предаване
на извън-
студиен
tv сигнал
(Надежда)
 Т
Р А Н С Л А Ц И Я


сканди №4