направи си сканди, кръстословица от Жоро

Сканди, вариант 2


Дажба,
порцион
Бълг.
писател,
"Татул"
Кола с
подвижен
покрив
Ит.писател
(1921-94)
Течна
добавка
към
ястие
Загуба в
шахмата
Ит. ком-
позитор
и цигулар
1685-1750
Река в
Тува
Черен и
твърд
вулка-
низиран
каучук
Таджикски
музикален
ансамбъл
 
Река в
Испания
и Порту-
галия
Загар
Варо-
викова
скална
форма
 
Корабно
кормило

Среднове-
ковен воин
Труже-
ничка
Столицата
на Швей-
цария
Епоха

Прозвище
на англ.
войник
Град в
СИ Турция
Съдебен
процес
 
Отровен
газ с
миризма
на бадеми
 
Козме-
тичен
продукт
 
Френски
футболист
от "Бар-
селона"
 
Роман от
Емилиян
Станев
(1970)
 

 Помощник: Реа, Тежу, Циан   Отговори

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n1.html