направи си сканди, кръстословица от alhimik

Сканди, вариант 1


Наша
писателка
1871-1949
"Ирина"
Аналитик
Оглавник
на добиче
Пристани-
щен град
в Япония
Герой на
Волтер от
"Фило-
софски
новели"
Река в
Швейцария
приток
на Рейн
Индиански
народ в
Мексико
Стих. за
възхвала
Руски
адмирал
1890-1948
Паяко-
образен
вредител
 
Холандски
футб. тим


Столетие
Наш
естраден
певец от
близкото
минало
 
Латвийски
шахматист
(1936-92)
Италиански
футб. тим
Проход
в Стара
планина
Поръчи-
телство
върху
полица
Албанско
кръвно
отмъщение
Ит.писател
"Името на
розата"
Герой от
арм. епос
Финланд-
ски рали
пилот
(р.1951)
Седмото
изкуство
Френски
филателен
каталог
 
Държава
в Африка
 
Бразилски
пилот от
'Формула 1'
 
Немски
естество-
изпитател
1779-1851
 
Американ-
ски филм
на реж.
Джон Лий
Ханкок
 
Френски
колоездач
 

Помощник: Окен, Рал, Ино, Аламо, Аар Отговори

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n4.htmlЗапиши се

Знам за 7    dumite.com