направи си сканди, кръстословица от Георги Неделчев

Сканди, вариант 2


Бойна
единица в
авиацията
Парале-
лограм
Материк
Вдлъб-
натина в
средата
на корема
Бразилски
футболист
Мундиал'94
Забранен
и излязъл
от упо-
треба ин-
сектицид
Балетна
пантомима
от
В. Новак
Вид малка
флейта
в Южна
Америка
Писмен
договор,
съгла-
шение
Подхран-
ваща
косата
боя
 
Модел на
леки коли
'DAEWOO'
Френска
актриса
Британски
режисьор
"Доста-
тъчно"
 
Френски
футб. тим
Средство
за миене
и пране
Елемент
от изчис-
лителна
машина
Картина
от
Симеон
Велков
Карта
за игра
Създадена
от Ленин
държава
Героиня
в сериала
'Завръща-
не в Рая'
Вердиева
героиня в
'Трубадур'
 
Шлосерски
инстру-
мент
 
Френски
футб. тим
 
Марка
испански
пистолети
 
Название
на
космонавт
в САЩ
 

Помощник: Ана С., Уник, Дал, Ика   Отговори

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n3.htmlЗапиши се