направи си сканди, отговори на кръстословица от gaba 1

Сканди, вариант 1


Наша
писателка
"Ирина"
Наука за
загадките
А
Цар на
Спарта
ок.262-241
Църковно
припяване
А
Река в
Лаос
Марка
немски
хладил-
ници
А
Злополука
произ-
шествие
Хищни
новозе-
ландски
папагали
Град във
Франция
Е
Н
И
Г
М
А Т
И
К
А
Разказ
от
Йордан
Йовков
 А
С И Е Френски
художник
1829-1905
Японска
фигуристка
Е
Н Е Р
Кокали
 К
О С Т
И
Немски
биохимик

Опера от
Дж. Верди
Ц
А Н
Паяжи-
новидна
обвивка
на мозъка
А Народен
певец в
Казахстан
Ламя,
змей
Група
народи в
Индокитай

Характер
Т
А
И Името
на вене-
цуелския
актьор
Сото
Псевдоним
на Христо
Смирненски
А
Р
А
Х
Н
О И Д
Е
Я
Първият
летец
(мит.)
 И
К А Р Вързоп,
бала
 Д
Е Н К
Бивш ка-
мерунски
футболист
национал
 М
И Л А Френски
крал
1553-1610
 А
Н Р И
Наш
интер-
бригадист
1912-1938
 А
Н А В И Спортен
отбор
 Т
И М

Помощник: Мила, Асие, Ито, Енер, АТЕ, Енри, Арн Направи

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n5.html



Запиши се