Судоку, вариант 2Правила:
1. Всеки хоризонтален ред трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят.
2. Всяка вертикална колона трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят.
3. Всеки квадрат трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят.Още СУДОКУ     СУДОКУ - вариант 1 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 2 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 3 - за франкофони - 4x4 и 9x9
     СУДОКУ - вариант 4 - флаш
     SUDOKU - вариант 5 - 9x9


     КАКУРО - игра с цифри