• Търсене

  • Реклама
АнкетиАнкета №3

Направлявайте развитието на сайта с гласуване в анкетите! Периодично ще бъдат пускани въпроси свързани с тематиката на сайта, вашето мнение ще бъде определящо и винаги ще се ползва с предимство!


Тази анкета, както и анкета №2 е с демографска насоченост. Изследването на аудиторията не е самоцел. Гласувайте, важно е!

Анкетата е безсрочнаАнкета №2

Направлявайте развитието на сайта с гласуване в анкетите! Периодично ще бъдат пускани въпроси свързани с тематиката на сайта, вашето мнение ще бъде определящо и винаги ще се ползва с предимство!


Тази анкета е с демографска насоченост. Изследването на аудиторията не е самоцел. Гласувайте, важно е!

Анкетата е безсрочна

Анкета №1

Направлявайте развитието на сайта с гласуване в анкетите! Периодично ще бъдат пускани въпроси свързани с тематиката на сайта, вашето мнение ще бъде определящо и винаги ще се ползва с предимство!


Първата анкета е за направата на тематично сканди. От посочените четири предложения изберете едно и гласувайте. Темата с най-много гласове ще се появи първа в сканди вариант до ден-два след изтичането на срока за гласуване.

Анкетата е отворена до 16.09.2010 г.