• Търсене

  • Празнични кръстословици

      Празнични кръстословициСудоку онлайн


     Powered by SudokuKingdom.com Правила за решаване на судоку:

1. Всеки хоризонтален ред трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят!

2. Всяка вертикална колона трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят!

3. Всеки квадрат трябва да съдържа цифрите от 1 до 9 без да се повтарят!