• Търсене
Морски шах  


ниво 0 -- Компа играе тъпо.
ниво 1 -- Компа си го бива.
ниво 2 -- Може да победиш само ако играеш пръв.
ниво 3 -- Компа никога не губи.