Анаграми № 1

 Анаграма - разместване на букви или срички в дума така, че да се получи нова дума.

 Разместете буквите на зададените думи така, че в десните полета да се получат търсените думи (кликни на ? за определение).


_Р_ _О_ _Д_ _И_ _Т_ _Б_ _А_
?
_Б_ _О_ _Р_ _А_ _К_ _С_ ___
?
_К_ _А_ _В_ _А_ _Л_ _Е_ _Р_
?
_П_ _Е_ _Т_ _Р_ _О_ _Л_ ___
?
_Л_ _Е_ _П_ _Е_ _Н_ _К_ _А_
?
_Р_ _О_ _Л_ _Е_ _К_ _С_ ___
?
_К_ _А_ _Р_ _Н_ _А_ _Ч_ _Е_
?
_С_ _Т_ _Р_ _И_ _Д_ _А_ ___
?
_К_ _О_ _Л_ _Е_ _Д_ _А_ _Р_
?
_К_ _О_ _Б_ _И_ _Л_ _А_ ___
?
_О_ _Р_ _Т_ _О_ _П_ _Е_ _Д_
?
_К_ _Н_ _Е_ _С_ _Е_ _Т_ ___
?
_Т_ _У_ _Р_ _Б_ _И_ _Н_ _А_
?

Маркираните полета ще ви помогнат да довършите мисъл на френския император Наполеон Бонапарт (1769-1821), блестящ стратег и военачалник, разгромен в битката при Ватерло през 1815 г."Глупакът има голямо предимство пред образованият човек - той винаги е ....... от .... .."