• Търсене
Българо-македонска кръстословица

Българо-македонска кръстословица

За всяка дума са дадени по две определения - на македонски и на български език. Отговорите са еднакви и на двата езика.

18.11.2020 г.