• ТърсенеКоледна буквословица с мисъл


Открийте изписаните думи в мрежата. Търсят се по хоризонтал, вертикал или диагонал, в прав или обратен ред. Свободните букви в схемата, извадени водоравно ред по ред, ще ви помогнат да довършите мисъл на американския писател-хуморист Гарисън Кейлър (р.1942).
В схемата думите се маркират буква по буква с мишката, а вдясно се отмятат, също с мишката.

П П Р Е Ч Е В И Н Д Ъ Б Ц
А Р О Е З Е Ж Б И К В Т Е
К Д Я Д Л Е А В Ъ А Щ Р Н
И С Е Х А Н Л М М Е Е А Е
Н А А Л И Р А Н В З Д П Д
Д Р А Ц О Л Ъ С И О Е Е А
Ъ М А Д П К Н К М К О З Л
Б И Р О Ж Д Е С Т В О А М
Баница
Бъдни вечер
Бъдник
Дом
Елха
Зелник
Коледа
Младенец
Пламък
Подарък
Рождество
Сарми
Свещ
Трапеза
Съставил: Петър Петров

коледна буквословица

"Хубавото на Коледа е, че е задължителна, като буря с гръмотевици, и ние всички я
."                 вижте още:

Коледно сканди с пожелания и късмети
Коледна кръстословица за съставяне
Коледно сканди
Буквославица за Сурваки
Коледни ребуси