• ТърсенеБуквословица за Сурваки


Открийте изписаните думи в мрежата. Търсят се по хоризонтал, вертикал или диагонал, в прав или обратен ред. Свободните букви в схемата, извадени водоравно ред по ред, ще ви помогнат да довършите недописаното изречение в текста.
В схемата думите се маркират буква по буква с мишката, а вдясно се отмятат, също с мишката.

З А Ц И Н К А В Р У С О А
Д Д Ж Е М М С А А Л Б Д Н
Е А Р А Д У А К Щ И Н О И
Ц М Г А Р Р Л М Ч Ъ И А Д
А И О В В Ъ Я А У Я К М О
Я Т А Д Б Е Й Н У Л С И Г
П К Е Я Г Р А Д И Н А Н О
И С Е М Е Й С Т В О Х А Д
Градина
Деца
До амина
Догодина
Дом
Дрян
Здраве
Къща
Магия
Мамул
Обичай
Семейство
Сурваки
Сурвакница
Ябълка
Съставил: Петър Петров

буквословица сурваки"В нашата обредност сурвакането съдържа магически функции, то е синтез на контактна и вербална магия. Според представите удрянето с жилавата и сурова дрянова пръчка ще направи човека също жилав и здрав; ефектът се подсилва със сакралните формули-благословии. Самата сурвачка има магическа сила: тя е модел на световното дърво, следователно е знак на самата Вселена. Но също така сурвачката е и връзката с отвъдното, със света на мъртвите, с чиято сила могат да се преодоляват всички препятствия и да се постигне
   ." 

Заб. Верните букви се изписват на зелен фон, а грешните - на червен.
Източник: "Народният календар", Томислав Дяковвижте още:

Коледно сканди с пожелания и късмети
Коледна кръстословица за съставяне
Коледно сканди
Коледна буквословица
Коледни ребуси