• Търсене
СУДОКУ     СУДОКУ - вариант 1 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 2 - 9x9
     СУДОКУ - вариант 3 - за франкофони - 4x4 и 9x9
     СУДОКУ - вариант 4 - флаш
     SUDOKU - вариант 5 - 9x9
     Судоку Killer - вариант 6 - 9x9


     КАКУРО - игра с цифри


СУДОКУ 5x5
1 5 4 3 2
2
3
4
5
 
Правила за решаване


Във всеки ред, колона и в двата диагонала трябва да се съдържат цифрите от 1 до 5 без да се повтарят.