• ТърсенеСканди за Баба Марта


Помощник: Сита Съставил: Петър Петров


Според народните вярвания този ден се свързва с представата за идващата пролет. Празнува се за здраве и за плодородие.
Сутринта рано стопанките простират или закачат пред домовете червени престилки, пояси, прежди, черги или пресукани червени конци: те пазели къщата, да не влезе в нея злото - болести и немотия. Като ги видела, Баба Марта щяла да се разсмее и да пекне слънце.

Мартениците трябва да са така усукани, както момите се усукват около момците. Невестите носят мартениците отдясно, момите - отляво. Ергените ги носят с разчепкани краища, а зрелите мъже - изрязани до възела, за да не се развяват по
                 

още по темата:
Символиката на Баба Марта, събрана в една кръстословица