• Търсене

Тематично сканди: Съединението на България


В жълтите колонки - наши революционери, дейци на Съединението

Сборник
от песни
Компю-
търен
екран
Тиксо


Хърватски
футб. тим
ОблеклоЖивинка
2
Превзема
конака
в Пловдив
(Чардафон
Велики)
6
Речник,
словник
 
Предсе-
дателят
на БТЦРК

Авторът на
'Чичовци'
Същност,
изходна
точка

Взривател
4
Порядък

Певица и
актриса
от САЩ
Австрийски
футболен
треньор

Хума
10
Наши
телефони
Съсирек в
кръвоно-
сен съд
8
Остров в
Персийския
залив,
Саудитска
арабия
5
Небесна
градина

Лековита
трева
Шия

Град в
Япония,
о. Хоншу
Японски
копринен
пояс

Спирт
Роман от
Рафаел
Сабатини
Щат в
САЩ
1
Шведски
футболен
национал
Тежест,
бреме
9
Годишен
сезон
Нервен
спазъм
Малка
мека
шапка
Река във
Франция

Поема от
Байрон
Маслинен
цвят
Италиан.
художник
от XV в.
7
Дълъг
испански
сгъваем
нож
Радар
11
Наша
планина,
между
Витоша
и Рила
 
3

 Помощник: Ати, Лара, Албак, Оби, Араи, Сапонат, Ло


Чрез цифрите ще получите фамилиите на:
Георги
(1847–1904),

Председател на временното правителство на Източна Румелия
1 2 3 4 5 1 6 7
Данаил
(1852–1942),

Наш генерал, ръководил войските в Пловдив
5 7 6 8 9 4 10 11


Берлинският договор от 1878 г. разпокъсва възобновената българска държава. Населението на Южна България (Източна Румелия), Македония и Одринско започва борба за национално обединение. През 1885 г. в Пловдив е учреден Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). По примера на дейците на Априлското въстание, БТЦРК се стреми към извършване на съединението с революционни средства, по-късно се издига лозунга за обединение на Южна и Северна България под скиптъра на княз Александър I Батенберг. В края на август започват вълнения и демонстрации в много селища. На 6 септември български войски и чети влизат в Пловдив и завземат конака, румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението. На 8 септември в Търново княз Александър I Батенберг издава манифест, с който обявява, че приема Съединението. Сръбският крал Милан реагира крайно рязко на Съединението, което нарушавало равновесието на полуострова и в началото на ноември Сърбия напада България. С военната си победа над Сърбия България утвърждава завинаги делото на Съединението, което получава международно признание с подписването на Българо-турската спогодба през 1886 г.