• Търсене

    лоза

Сканди за Трифон Зарезан
Помощник: Нокс, Руис, Гну, Коило

Чрез цифрите ще получите мисъл на френския поет Пиер дьо Ронсар (1524-1585):
никога не е здрава, ако е жадна за любов или вино.Знаете ли, че ...
...Трифон зарязвал лозето си, когато край него минала Богородица с малкия Христос - отивала да си чете молитва по случай навършване на 40 дни от раждането. Трифон й се присмял. Тя преглътнала обидата и се върнала вкъщи. Пътьом минала край жена му и й казала да занесе превръзки на мъжа си в лозето, че си е отрязал носа. Трифоница веднага тръгнала. Като разбрал защо е дошла, Трифон доста се зачудил: "Как ще съм го отрязал, като държа косера обърнат надолу, а не така!" И за да й покаже, обърнал косера, замахнал и неволно отрязал върха на носа си. Затова го наричат "Зарезан" и в иконографията е изобразяван с косер в ръка.