• Търсене







сканди за Сурваки

в жълто - сродни думи по темата Сурваки


Помощник: Аир, Сусо, Аку, Илион, Ам   Автор: Петър Петров

Чрез цифрите ще прочетете:

още едно от многото названия на дряновата пръчка




друго название на участник в сурвакането (разг.)