• Търсене12.10.1492 г., откриването на Америка

В жълто - корабите, с които експедицията на Христофор Колумб достига до бреговете на Америка


Помощник: Наа, Стиф, Тивия, Трир, Вадим