• ТърсенеИ'сканди

Всички думи съдържат една и съща гласна буква - И


Помощник: Сиси, Никси, Тис, Гигс   Автор: Петър Петров