• Търсене

Шведско сканди с олимпийски спортове


характерното за този вид сканди е, че в черните квадратчета има само по едно определение

Помощник: Бур, Дорн, Тинос, Ому, Не е, Ориали, Кое